Empower People via Education

Wise Kingdom คือ บริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษา เรามุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อที่จะทำให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO ARE WE

สร้างเป้าหมาย

ค้นหาเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เราทุกคนมีทิศทางว่าทำไมเราต้องพัฒนาตัวเอง เรียนในโรงเรียนทุกวันนี้ไปเพื่ออะไร อาชีพที่ทำอยู่จะกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไหม? เกิด Motivation ในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาความรู้และทักษะ

การพัฒนาความรู้ ทักษะใหม่ ๆ เราทุกคนสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเองได้ เพราะการพัฒนาตนเอง เตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทุกๆอย่างในชีวิตได้ง่ายและเร็วขึ้น

ค้นหาโอกาสของชีวิต

ไม่ต้องรอโอกาสในชีวิตที่อยากได้วิ่งมาหา เราจะเป็นคนวิ่งไปหาโอกาสที่อยากได้ด้วยตัวเอง เพราะโลกในยุคปัจจุบันโอกาสถูกเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับทุกๆคน เพียงแค่เราเริ่มมีเป้าหมาย พัฒนาตัวเอง และลงสนามจริงเพื่อคว้าโอกาสนั้นมา

WHAT WE DO

แพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละช่วงวัย

OUR IMPACT

พวกเราเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มพร้อมเปิดใช้บริการจริงตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ในปี 2019 นี้ เราตั้งใจขยายรูปแบบการเรียน องค์ความรู้ใหม่ๆ ช่องทางการเข้าถึง ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ของการ “อัพชีวิต” ของทุกๆคน

+
ทีมติวเตอร์คุณภาพ 30+ สถาบัน
+
หลักสูตร คอร์สเรียนคัดสรร 400+ บทเรียน
+
นักเรียนที่เข้าร่วมระบบ 23,000 คน
+
นักเรียน 60+ จังหวัดที่ใช้งาน
+
โครงการคืนสู่สังคม 10 โครงการ
+
พันธมิตรทางการศึกษา 10 บริษัท

Letter from CEO

ทีม WISE เกิดจากจุดเริ่มต้นที่เรารวมตัวกันเพราะเห็นถึงปัญหาทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและแนวโน้มที่เกิดช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะยุคศตวรรษ 21 ที่ศักยภาพของมนุษย์ควรมีความชัดเจนแตกต่างจากหุ่นยนต์ ยังมีทักษะอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาแต่คนในประเทศของเรายังไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมให้รับมือในจุดนี้ พวกเราทีม WISE ไม่สามารถเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างจะทรงประสิทธิภาพและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว หากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือ ในนามบุคคล

Wise Kingdom เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีศักยภาพในการเติบโตด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพัฒนาศักยภาพคน, สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศ, ตลาดงานของไทยทัดเทียมตลาดโลก ภาพลักษณ์ที่ได้รับความไว้วางใจและยืนหยัดในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ที่ดีที่สุด ลักษณะทั้งหมดนี้กำลังถูกดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาใน formal tutorial sector และ professional training sector ที่มีขนาดใหญ่และสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผลิตผลของแรงงานในระบบเศรษฐกิจยุคหน้า อีกทั้งคาดว่าจุดที่เรามีดังกล่าวและลักษณะทีมงานที่มีความสามารถในการเคลื่อนตัวออกไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีม WISE มุ่งหวังว่าทุกๆท่านจากรูปของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือ รายบุคคล จะเปิดโอกาสให้ทีม WISE ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนเข้าร่วมเศรษฐกิจยุคใหม่เร็วขึ้นเรามาร่วมมือกันให้การสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริงและส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนได้มีโอกาสสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

SUPAYOS.T
 
Co-Founder & CEO