เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้หากถูกสร้างด้วยทีมที่เข้าใจ

Available Positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ HR แต่เป็นคนคัดสรรหาผู้สอน ติวเตอร์ partnership
 • ทางธุรกิจ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงานคือการคัดสรร
 • ติดต่อ เจรจา หา ผู้สอน, ติวเตอร์, คนทำองค์ความรู้,
 • partnership ที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน หาคนมาทำคอร์สเรียน
 • เปิดคอร์สเรียน ทำบทเรียน ทำทุกอย่างให้คลังคอร์สเรียน องค์ความรู้ ผู้สอน
 • ของผลิตภัณฑ์เติบโต พัฒนาที่สุด
 • สรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สอน, ติวเตอร์, Partnership ให้ตรงตามกลยุทธ์
 • ใช้ความสามารถในการรับฟัง สื่อสาร ดึงดูด จูงใจ
 • คนที่ใช่ร่วมงานกับองค์กร
 • บริหารช่องทางและงบประมาณในการสรรหาบุคลากรอย่างเหมาะสม
 • จัดทำโปรเจคสนับสนุนการสรรหาและดึงดูดบุคลากรมาร่วมงานกับองค์กร
 • ช่วยวางแผนและประสานงาน สนับสนุนงาน PR Company Brand เพื่องานสรรหา
 • เก็บข้อมูล feedback
 • ตลาดด้าน Market ของธุรกิจ
 • ในการวางแผนเพื่อสร้างการเติบโต
 • ทำงานร่วมกับทีม Business
 • Development ด้านของออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

คุณสมบัติ:

 • อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดๆก็ได้ที่สนใจงานสรรหา
 • (เรียนรู้ได้)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานสรรหา หรือ ประสบการณ์ในธุรกิจก็ได้เช่นกัน
 • (ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่ที่ตั้งใจและสนใจเรียนรู้งาน)
 • เรียนรู้ไว ช่างสังเกต สนใจเรียนรู้ธุรกิจ
 • และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เจรจา และการทำงานร่วมกับคน
 • ดูแลรับผิดชอบงาน มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • ทำงานจบได้ด้วยตนเอง
 • Microsoft Excel , Word , PowerPoint ในระดับดี
 • ประสานงานได้ดี มีทักษะสื่อสาร
 • หากมีทักษะในการเจรจาต่อรอง พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สนใจ Startup และ
 • ธุรกิจการศึกษา
 • อยากเติบโตเร็ว มีความตั้งใจอยากสร้าง career path ในอาชีพของตนเอง
 • อดทน พร้อมทำงานได้ทันที

Business Development

 • วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเน้นไปที่ด้านของออกแบบคอร์สเรียน องค์ความรู้ training เป็นต้น
 • ติดต่อหา partnership ด้านการสอน, บทเรียน
 • ออกแบบแผนงานโครงสร้างการทำงาน จัดทีม ตามแผนงานที่กำหนดได้
 • บริหารจัดการให้ทุกโปรเจคเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ (ทีม, เวลา, budget)
 • ติดตามโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก มองหาช่องทางการเปิดตลาดใหม่ได้
 • นำเสนองานในส่วนงานที่รับผิดชอบทั้งในและนอกองค์กร
 • เป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบด้านของวิชาการทั้งหมด ตรวจ QC คุณภาพ คุมงานให้ออกมา perfect ที่สุด

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ได้ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สนใจ รัก อยากพัฒนาการศึกษาของไทยและขยายตัวไปต่างประเทศ
 • ต้องการคนกล้าอยากจะเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาเป็นรูปแบบที่น่าสนใจขึ้น
 • มีความสนใจอยากจะเป็น Entrepreneur อยากเรียนรู้ทักษะที่พร้อมเติบโตด้านการบริหารจัดการ
 • สนใจอยากทำธุรกิจกับบริษัท Startup
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
 • ชอบเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต
 • กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ

Business Development

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ขายผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขาย
 • การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนกิจกรรมในการขาย
 • วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายหรือคำแนะนำสำหรับการส่งเสริมการขายอื่นเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณอย่างน้อย 1-2 ปี ในสายงาน
 • มีความกล้าแสดงออก, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีเหตุผล และสามารถแก้ไข สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม – เตรียมเนื้อหาการประชุม, สื่อการนำเสนอ
 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ, การวางแผนการตลาด, ประสานงานระหว่างลูกค้า และ พนักงาน
 • มีความร่วมมือกับทีมในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองต่อลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือทีมในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกลุ่มเป้าหมาย, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, นำเสนองานเเละติดต่องานกับลูกค้า
 • จัดลำดับความสำคัญเเละจดบันทึกในเเต่ละครั้งที่มีการประชุมกับลูกค้า
 • มีความชอบในการทำงานออนไลน์/การตลาดแบบครบวงจร + ทำงานเป็นทีม

Business Development

 • Perform marketing and sales responsibilities and take care of customer enquiries  i.e. order/delivery
 • Assist and coordinate with relevant parties to support customers’ requirement
 • Monitor all concerned parties to ensure completeness of sales and customer support

คุณสมบัติ:

 • Minimum 1 year experiences.
 • Bachelor degree in Marketing , Business Management or related fields
 • Good communication and interpersonal skills
 • Able to work individually or as a team
 • Have computer knowledge
 • Good Human relationship and service mind
 • Positive Thinking and can work under pressure