Help Enterprises Win Through Employee Capability Training Solutions

Watch Our Demo

Contact Sales

We Surely Add Values From Day 1

Call: +6662-543-8633
W LOGO

A Wiser Solution
For The Winning Teams

ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลากหลายปัจจัย
ทีมคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความแตกต่างและเข้าใกล้ความสำเร็จ
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

Match Talent with Strategy

ค้นหาพร้อมทั้งดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อคัดสรรตำแหน่งผู้เล่นในทีมให้ตรงจุดตามกลยุทธ์ที่วางไว้

Attract the Best and Brightest

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยให้เห็นความท้าทาย ชัดเจน เพื่อดึงดูดทีมที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการต่อสู้ทางกลยุทธ์

Onboard Excellence Team Faster

โครงสร้างที่ชัดเจนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เตรียมการพัฒนาไปข้างหน้า บริษัทสามารถขยายทีมที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Engage Better Individually

ปริมาณบุคลากรในทีมที่เยอะไม่ช่วยให้ตอบโจทย์ได้เท่ากับรู้และเข้าถึงในศักยภาพของแต่ละคนที่มีและแนะแนวทางพัฒนาให้ตรงกับธรรมชาติตามตำแหน่งผู้เล่นที่วางไว้

Best of Both Worlds

Wise For Enterprise กับระบบที่เชื่อมโยงโลกองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละองค์กร กับ องค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์โลกอุตสาหกรรมใหม่

In-house Curriculum

ดูแลบริหารจัดการส่งต่อองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร

เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบแนวทาง
เพื่อประโยชน์สูงสุด

ทีมทำงานดูแลเสมือนเป็นบุคลากรขององค์กร เพื่อเก็บรวบรวมทุกความต้องการ ปัญหา และ ออกแบบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์สูงสุด

เริ่มออกแบบ จัดโครงสร้างองค์ความรู้

ทีมจัดการออกแบบสร้างระบบ โครงสร้าง ให้ชัดเจน ลูกค้าสามารถพัฒนาต่อยอดได้หลังจากนี้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเงินทุนโดยเปล่าประโยชน์

ดำเนินการผลิตเนื้อหา องค์ความรู้สำหรับการใช้งานจริง

เตรียมพัฒนาบทเรียน สร้างรูปแบบการเรียนรู้ตามแต่ละทักษะ เพื่อรองรับ กระตุ้นให้ผู้เข้าใช้งานสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ

isWiser Curriculum

เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทักษะ
ของผู้คนในยุค C21 ไปกับ Wise For Enterprise

International Ready Team

การทำงานแบบไร้พรมแดน สร้างทีมอย่างไรให้ทำงานได้แบบ International เพื่อสร้างอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว

New Service Design

หัวใจสำคัญที่สร้างความแตกต่างสำหรับลูกค้านอกจากคุณภาพผลิตภัณฑ์คือการสื่อสารและดูแลลูกค้าผ่านทุกช่องทางของการบริการ

Digital Ready Team

ปรับฐานองค์ความรู้ด้านโลกดิจิตอลให้คนในองค์กรเปิดรับพร้อมเข้าใจพื้นฐานและนำไปใช้งานได้จริง

Revenue Streaming

สร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางที่มองเห็นจากโอกาสทางธุรกิจและใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าสูงสุด ออกแบบกลยุทธ์ให้ครอบคลุม

VUCA Ready Team

หลักสูตรสร้างทีมเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาในองค์กรและการแข่งขันจากโลกธุรกิจ ทีมควรวางตัว ตั้งรับ ปรับตัว และวางกลยุทธ์อย่างไร

More from isWiser

ทาง isWiser Curriculum มีการปรับอัพเดทหลักสูตร ทิศทางอยู่ตลอดเวลา และดูแลจัดสรรองค์ความรู้ให้ตอบโจทย์กับโลกอุตสาหกรรม (หลักสูตรอื่นๆที่สนใจลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทันที)

isWiser Platform

ทาง Wise For Enterprise ออกแบบระบบเพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านการพัฒนะทักษะความชำนาญของสาขาวิชาชีพและเตรียมพร้อมทักษะสำหรับ C21

ทุกการเรียนรู้สะสมข้อมูลวัดระดับคุณภาพเพื่อดูอัตราความก้าวหน้า

การเข้าถึงพนักงานและช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจทิศทางเดียวกัน

วิเคราะห์ข้อมูลทราบจุดเป็นต่อทางกลยุทธ์และที่ต้องเตรียมตั้งรับ ข้อมูลเชิงลึกต่างๆของทีม

ระบบการบริหารจัดการเพื่อควบคุมทิศทางข้อมูล ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

Solution Designed for Your Business

เริ่มเตรียมความพร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์โลกอุตสาหกรรมใหม่ไปกับ 6 อุตสาหกรรม

6.1
Service Sector
6.2
Financial Sector
6.3
Energy & Utility Sector
6.4
Industrial Sector
6.5
Food & Consumer Sector
6.6
Property & Construction Sector

So Many Ways To Have
A Winning Team

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์และมูลค่าอย่างสูงสุดของการลงทุนในการพัฒนาคน
คือลูกค้าควรได้รับความชัดเจนในการวัดผล

ปกติยังมีความลังเลเรื่องของการลงทุนในการพัฒนาคน เพราะที่ผ่านมาการลงทุนด้านนี้ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน รู้สึกเสี่ยงกับผลลัพธ์ แต่ที่ Wise Enterprise เปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทีมในรูปแบบใหม่ชัดเจน ผลลัพธ์วัดผลได้ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกตามที่ตนเองต้องการตรงจุด

“CEO บริษัทด้านธุรกิจการเงินขนาดกลาง”